Výroční členská schůze 2019

Dne 23.3.2019 od 9.00 hod. se koná na hospodářském středisku MO Nové Strašecí    

                                                     Výroční členská schůze

Program:

 1.   Zahájení

 2.   Volba mandátové, volební a návrhové komise

3.   Zpráva předsedy o činnosti MO za rok 2018

4.   Rozpočet na rok 2019

5.   Zpráva hospodáře

6.   Zpráva o činnosti mládeže

7.   Zpráva dozorčí komise

8.   Diskuze

9.   Usnesení                                 

10.  Závěr